Floral Carpet
Floral Carpet

Floral Carpet

Floral Carpet Central Embassy

จัดดอกไม้ ในงาน Flower Show ของ ห้างเซ็นทรัล โดยส่วนนี้เป็นการจัดแสดงภายในห้าง Central Embassy เป็น Concept Floral Carpet โดยโครงสร้างเป็นทรง Glass House ขนาดใหญ่ จัดเป็นพื้นพรมดอกไม้ เต็มพื้นที่ตรงกลาง รอบนอกจัดดอกไม้เลื้อยไหลไปตามโครงสร้าง

Floral Graphic Design

ออกแบบโดย Display Manager Central Chidlom