Casual Florist
Casual Florist

Casual Florist

Casual Florist

ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปลายปี 2020 มีโอกาสได้เข้าไปทำงาน เป็น Casual Florist ที่ Four season hotel Bangkok ณ ช่วงเวลาที่โรงแรมเปิดตัวใหม่ๆ ได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์ การจัดดอกไม้ที่มี มาทำงานในครั้งนี้ สนุกสนานและประทับใจกับการทำงานที่นี่เป็นอย่างมาก